تبلیغات
html> ANIME WORLD - شرایط نویسندگی
اگر میخواین نویسنده بشین حتما باید شرایط زیر رو داشته باشید :

1- داستان هاتون نباید هم جنس گرایی ( یوری و یاعویی ) باشه 

2- داستان ها در حدی نباشه که نیاز به سانسور داشته باشه 

3- نباید به بازدید کنندگان و نویسندگان دیگه توهین کنه 

4- نباید کپی کار باشه وگرنه حذف میشه 

5-اگه خبری میذاری باید از سایت معتبری باشه و اگه از درستی خبر اطمینان نداری باید تو پست ذکر کنی


6-اگر از سایت یا وب ایرانی مطلبی گذاشتی باید ذکر منبع داشته باشی و اگر شکایتی پیش بیاد باید خودت پاسخ گو باشی در غیر این صورت مطلب حذف شده و بعد از 3 بار از نویسندگی معلق میشی

7-پست هایی نذار که ضد یه انیمه
یا کراکتر  یا ملیت باشه و بهش توهین بشه فقط میتونی انتقاد کنی

8-مطالب های تکراری با 3 بار تذکر حذف میشه

9-عنوان خوبی برای مطالب انتخاب کن تا تو سرچ گوگل در بالا باشه

10- تو کار های مدیر و بقیه نویسندگان دخالت نکن و فقط پیشنهاد بده اگه از قوانین پیروی نکنید بعد 3 بار اخطار از نویسندگی معلق میشیو بعد 5 بار حذف میشید بسته به میزان اعتماد و شناختم ازتون دسترسی هاتون رو باز میکنم